• Radio show

  MŠ Pučišća, Brač

  Davor Matošević - MySpace

  Kontakt

 • Davor Matošević - YouTube

  ex-YU-singles

  Mixcloud - Radio shows

  Reklamno mjesto 8

  Reklamno mjesto 9

 • Raporti »

  Koncert pijaniste Bartolomeja Stankovića – Tuzla 22-11-2023

  Koncert pijaniste Bartolomeja Stankovića – Tuzla 22-11-2023

  Koncert pijaniste Bartolomeja Stankovića – Tuzla 22-11-2023

  Koncert pijaniste Bartolomeja Stankovića povodom 90 godina od rođenja kompozitora Vojina Komadine – Tuzla 22-11-2023

  Međunarodna galerija portreta Tuzla organizator je klavirskog koncerta povodom obilježavanja 90 godina od rođenja uglednog kompozitora savremene muzike, Vojina Komadine. Koncert je održan 22.11.2023. godine u prostoru Međunarodne galerije portreta Tuzla. Bogat i stilski raznolik opus kompozitora Vojina Komadine predstavio je pijanista, Bartolomej Stanković, vanredni profesor i rukovodilac Katedre za klavir na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

  Kompozitor akademik Vojin Komadina, rođen je 08. novembra 1933. godine u Karlovcu. Školovao se u Beogradu (Muzička škola Stanković), gdje je započeo i studij kompozicije na Fakultetu muzičkih umjetnosti (FMU). Diplomirao je kompoziciju na Muzičkoj akademiji u Sarajevu u razredu Božidara Trudića. Duži niz godina djelovao je kao profesor harmonije i drugih stručnih predmeta u Srednjoj muzičkoj školi u Tuzli, ali ostvario je i veoma uspješnu saradnju sa Pionirskim pozorištem Tuzla, KUD-om “Mitar Trifunović-Učo“, kao i sa Narodnim pozorištem u Tuzli. Bio je dobitnik velikog broja uglednih nagrada i priznanja. Predavao je kompoziciju na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, kao i u Podgorici (Cetinju), a bio je i prvi dekan Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Ostvario je bogat kompozitorski opus od više od 200 djela, koja obuhvataju različita muzička područja kao što su – muzika za djecu, instrumentalna, vokalna i muzika za orkestre, elektroakustička muzika, kao i scenska muzika. Jedno od njegovih najpoznatijih djela je “Refrain IV za klavir – Nijemo glamočko kolo” (1975), posvećeno doajenu hrvatskog pijanizma, profesoru emeritusu Vladimiru Krpanu. Odgojio je niz uspješnih i u svijetu cijenjenih kompozitora nove generacije, a jedan od njih je i nedavno preminuli kompozitor Asim Horozić. Vojin Komadina je preminuo februara 1997. godine u Beogradu. Od 2017. godine na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu održava se manifestacija “Dani Vojina Komadine“, a od 2019. godine i naučni skup SITUMS (“Savremeno i tradicionalno u muzičkom stvaralaštvu“), na kojem je jedna od sesija posvećena životu i djelu Vojina Komadine.

  Bartolomej Stanković, bosansko-hercegovački je pijanist i vanredni profesor na Katedri za klavir Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Muzičko obrazovanje započeo je u klasi prof. Bahrije Šabanović u Visokom (1997.), a Srednju muzičku školu Sarajevo završava u klasi prof. Angeline Bojović-Pap (2006.). Magistrirao je klavir na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. em. Pavice Gvozdić (2011.). Postdiplomski studij na akademiji Steinway Academy u Veroni, završio je u klasi pijaniste Federica Gianella (2012.). Usavršavao se na seminarima eminentnih klavirskih pedagoga – Andrej Pisarev, Grigory Gruzman, Naum Grubert, Peter Eicher, Jan Jiracek von Armin, Arsen Čarkić, Jelena Pavić, Gregor Vidović, Andrea Dindo

  Miralem Mejremić rođen je 1977. godine u Gračanici. Muzički je pedagog i kompozitor. Srednju muzičku školu završava u Tuzli, a Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. Piše knjige na muzičke teme, komponuje simfonijska djela za orkestar, elegije, horska djela, muziku za dokumentarne filmove, pozorište… Aktivno komponuje i pop, rock, etno i duhovnu muziku. Osnivač je i prvog jazz sastava u Gračanici – B strana – sa kojim je zabilježio brojne nastupe. Inicirao je i osnbivanje JU Osnovna muzička škola u Gračanici, a u istoj toj školi predaje solfeggio, muzičku teoriju, klavir…

  Predvodnik svih kulturnih dešavanja u gradu Tuzla, Centar za kulturu Tuzla, u prostoru Međunarodne galerije portreta, priredio je vrijedan muzički događaj – klavirski koncert, klaviriste, Bartolomeja Stankovića. Prostor galerije bio je ispunjen istinskim poštovateljima klasične muzike i cijeli program, izveden te večeri, ispraćen je dužnom pažnjom prisutnih, a adekvatno je bio i nagrađen. Neuobičajeno za takav koncert – svjedočili smo i muzičkom dodatku mimo planiranog programa.

  Maestro Bartolomej Stanković ponudio je raznovrstan program – djela Vojina KomadineSvita za klavir, Srđanu – Pjesma i Igra, Sonata za klavir, Dva menueta, Mikrosonate za klavir. U program je uvrštena i izvedba kompozicije Vojislava IvanovićaDva komada za klavir – Andante i Toccata, djelo Asima HorozićaSonata za klavir, kao i Toccata za klavir, Miralema Mejremića (svjetska praizvedba). Program su zaključila djela Vojina KomadinePet preludijuma, Folk sonorics za klavir i Refrain IV za klavir “Nijemo glamočko kolo”.

  Nakon koncerta uhvati se nemali red izvedenim programom zadovoljnih posjetitelja koji su čestitali i Bartolomeju Stankoviću i Miralemu Mejremiću, koji je svojim prisustvomn uvećao značaj koncerta.

  Tuzlaci, ljubitelji klasične muzike, sa nestrpljenjem čekaju neki naredni koncert sličnog ugođaja. Siguran sam, Centar za kulturu Tuzla neće ih razočarati.

  Klik na link –  BARTOLOMEJ STANKOVIĆ – Resonance / (Recenzent: Dragutin Matošević)

  https://www.facebook.com/bartolomej.stankovic / https://bartolomejstankovic.com / https://vojinkomadina.com / https://www.facebook.com/miralem.mejremic /

  Foto galerija – fotografije: Dragutin Matošević (22-11-2023)