• Radio show

  MŠ Pučišća, Brač

  Davor Matošević - MySpace

  Kontakt

 • Davor Matošević - YouTube

  ex-YU-singles

  Mixcloud - Radio shows

  Reklamno mjesto 8

  Reklamno mjesto 9

 • Jazz scena »

  TangOstinato – Via della gioia

  TangOstinato – Via della gioia

  TangOstinato – Via della gioia / CD Baby, 2018 / CD, digital / nuevo tango, jazz tango / Italija

  TangOstinato najnoviji je muzički projekat koji su osmislili i stvorili dvojica nadarenih talijanskih muzičara – pijanista Luca Aletta i kontrabasista Stefano Cardillo. To je ambiciozno i sjajno djelo, gdje se ostavlja prostora za muziku nepogrešive senzualnosti tanga. Spoj nuevo tanga, Astora Piazzolle i jazz tanga, stvara strastvenu i ritmičnu “nijansu” koja slušatelju prenosi originalan i intenzivan “dodir“. Kompozicije, koje su izvorno napisali Aletta i Cardillo, izmjenjuju se s tradicionalnim tango izvedbama preuređenim kako bi se predstavio “duh” kompozicija poput “La cumparsita” ili “Besame mucho“, samo da spomenemo neke. Astor Piazzolla, otac nuevo tanga, stalno je prisutan u djelima dvojca TangOstinato: dvojac je reinterpretirao nekoliko poznatih kompozicija tog argentinskog maestra, uvijek na lični i muzički originalan način. Njihov zvuk kombinira karakteristične jazzovske zvučnosti s “izobličenim” akordima, ritmovima koji podsjećaju na afričku muziku, improvizacijama, ali tu su i europski muzički elementi: fokus je dat na dinamiku, kontrapunkt i melodije talijanskog stila. TangOstinato duo uvijek se kreće na granici između jazza i kultivirane europske muzike.

  Djela koja potpisuju Alette i Cardillo, obogaćena su doprinosom drugih izvanrednih muzičara – Nico Gori (toskanskog klarinetista i jedan od najvažnijih predstavnika talijanskog jazza) ; Palermitan Giuseppe Milici (jedan od najboljih harmonikaša u Europi) ; Giovanni Di Mauro (sicilijanski oboist, najcjenjeniji u Italiji). Posljednji, ali ne najmanje bitan je Fabio Tiralongo (mladi i perspektivni jazz saksofonista).

  Dvojac TangOstinato do sada je objavio dvije ploče. Prva, “TangOstinato with Nico Gori“, objavljena je aprila 2015. i privukla je pažnju javnosti i kritike. Album je reproduciran na radiju i dobio je mnogo pozitivnih recenzije u Italiji i inozemstvu. Drugo djelo, “Via della gioia” (“Put radosti“), objavljeno je u marta 2018. godine, a svirali su Milici, Gori, Di Mauro i Alessandro Borgia (bubnjar). Duo TangOstinato je nastupio na važnim nacionalnim i međunarodnim događajima, među kojima svakako zaslužuju spomen – “Sibiu Jazz Festival 2016“, “Ploiesti Jazz Festival 2017” i “Petrovac Jazz Festival 2019“.

  DiskografijaTangOstinato with Nico Gori (2015) ; TangOstinato – Via della gioia (2018) ; TangOstinato – Live inside Palermo (2019)

  MusiciansLUCA ALETTA (piano, andes, track #6) ; STEFANO CARDILLO (double bass) ; NICO GORI (clarinet and bass clarinet) ; GIUSEPPE MILICI (harmonica) ; ALESSANDRO BORGIA (drums) ; GIOVANNI DI MAURO (oboe, track #8) ; MICHELE CONTI (ribeca, mandolin, track #6) ; STRING QUINTET ON TRACK #12 – FABRIZIO SCAPARRA (violin 1 & 2) ; MICHELE CONTI (viola) ; DANIELE LOREFICE (cello) ; STEFANO CARDILLO (double bass)

  TangOstinato is the latest music project designed and created by two young gifted Italian musicians, pianist Luca Aletta and double bass player Stefano Cardillo. An ambitious and brilliant work, where music leaves room for the unmistakable sensuality of tango. A blend of Astor Piazzolla’s nuevo tango and jazz tango creates a passionate and rhythmic “hue” that communicates an original and intense “touch” to the listener. Pieces originally written by Aletta and Cardillo alternate with traditional tangos rearranged to present taste such as “La cumparsita” or “Besame mucho“, just to mention a few. Astor Piazzolla, father of nuevo tango, is a constant presence in TangOstinato: the duo has reinterpreted several famous compositions by the Argentine maestro always in a personal and musically original way. Their sound combines characteristic jazz sonorities with distorted chords, rhythms recalling African music, improvisation, but also European music elements: a focus on dynamics, counterpoint and Italian style melodies. TangOstinato duo is always moving on the borderline between jazz and cultured European music.

  Aletta and Cardillo’s work is enriched by the contribution of other outstanding musicians: Tuscan clarinettist Nico Gori, one of the most important representatives of Italian jazz; Palermitan Giuseppe Milici, one of the best harmonica players in Europe; Sicilian oboist Giovanni Di Mauro, most appreciated in Italy. Last but not least, Fabio Tiralongo, a young and promising jazz saxophonist.

  TangOstinato duo has published two records so far. The first one, “TangOstinato with Nico Gori“, was released in April 2015 and has attracted public and critical acclaim. The album has been played on radio and has received many positive reviews in Italy and abroad. The second work, “Via della gioia” (“The way of joy“), was released in March 2018 and features Milici, Gori, Di Mauro and drummer Alessandro Borgia. The TangOstinato has performed in many important national and international events, among which “Sibiu Jazz Festival 2016“, “Ploiesti Jazz Festival 2017” and “Petrovac Jazz Festival 2019“, certainly deserve a mention.

  DiscographyTangOstinato with Nico Gori (2015) ; TangOstinato – Via della gioia (2018) ; TangOstinato – Live inside Palermo (2019)

  MusiciansLUCA ALETTA (piano, andes, track #6) ; STEFANO CARDILLO (double bass) ; NICO GORI (clarinet and bass clarinet) ; GIUSEPPE MILICI (harmonica) ; ALESSANDRO BORGIA (drums) ; GIOVANNI DI MAURO (oboe, track #8) ; MICHELE CONTI (ribeca, mandolin, track #6) ; STRING QUINTET ON TRACK #12 – FABRIZIO SCAPARRA (violin 1 & 2) ; MICHELE CONTI (viola) ; DANIELE LOREFICE (cello) ; STEFANO CARDILLO (double bass)

  Jazz je muzički pravac koji se svira u cijelom svijetu. To što mi nemamo informacija da se on u nekom kraju svira, ne znači da on tu ne postoji. Ta disperzija jazza dovela je do toga da je on u raznim krajevima svijeta poprimio razne “primjese“. To ga je u neku ruku obogatilo, dalo mu neke nove kvalitete i dimenzije.

  Talijanski duet TangOstinato, pojačan sa nekolikcinom stalnih muzičara, svoju interpretaciju jazza obogatio je tango uticajima. Tango je ples nastao u Južnoj Americi, u 18. stoljeću, kombinacijom elemenata crnačkoga plesa i španjolske melodike. Rodno mjesto pravoga tanga, na zapadnoj je obali La Plate, u Buenos Airesu, zato tango i imenujemo “argentinski tango“. U argentinskom tangu se pokazuju suprotnosti – muško-žensko, čvrsto-mekano, grubo-sentimentalno, a najčešće ga prati muzika violine, gitare, kontrabasa, klavira i bandoneona. (Wikipedia). Ti “kontrasti” očigledni su i u muzici koju nam donose TangOstinato.

  Album “Via della gioia” sadrži 12 kompozicija u originalnim aranžmanima. TangOstinato na perfektan način kombinuju tango, jazz i klasičnu muziku uz moderni bubnjarski groove. Pridodati zvuci klarineta i harmonike generiraju pomalo čudne i divne boje.

  Nastup ove ekipe na “Petrovac Jazz Festival 2019“, ovog ljeta, bio je dovoljan da me zainteresuje za njihov rad. Srećom, bez imalo oklijevanja dostavili su mi svoje aktuelno albumsko izdanje. Aranžeri, Luca Aletta i Stefano Cardillo, na znalački način iskoristili su bogatstvo zvuka raznih instrumenata koji su im bili na raspolaganju i dali su bogatu i neobičnu zvučnu sliku obogaćenu izmjenata ritma i dinamike. U ovih 12 kompozicija nema “ponavljnja“.

  Od ranije poznatim kompozicijama – “Libertango“, “The Godfather Theme“, “Araucanos“, “Ave Maria“, “Blue Bosa” – dato je sasvim novo “ruho“. Time su nam Luca Aletta, Stefano Cardillo i njihova ekipa, dali do znanja da su odavno savladali muzički izraz koji se jednom riječju naziva jazz, da znaju uspješno varirati njegove osnovne elemente, a time se iskazati na svoj, originalan način. Očekujem da slijede nova diskografska izdanja ovih vrijednbih Talijana i da će nam iz zemlje Apenina stići još ljepša muzika.

  Jazz is a musical direction that is played all over the world. The fact that we do not have information that it is played in some area does not mean that he does not exist there. This dispersion of jazz has led him to take on different parts of the world “impurities“. This, in a way, enriched him, gave him some new qualities and dimensions.

  The Italian duo TangOstinato, intensified by a number of regular musicians, enriched their interpretation of jazz with tango influences. Tango dance originated in South America, in the 18th century, with a combination of elements of black dance and Spanish melody. The birthplace of true tango, is on the west coast of La Plate, Buenos Aires, which is why we call it “Argentine Tango“. In Argentine Tango, opposites are shown – male-female, firm-soft, gross-sentimental, and it is most often accompanied by the music of violin, guitar, double bass, piano and bandoneon. (Wikipedia). These “contrasts” are also apparent in the music TangOstinato brings to us.

  Album “Via della gioia” contains 12 songs in original arrangements. New sound in this second work: a perfect mixing of Tango, Jazz, Classical Music and modern drum grooves. The paste of clarinet and harmonica generates some strange and wonderful colours.

  The performance of this team at the “Petrovac Jazz Festival 2019“, this summer, was enough to get me interested in their work. Fortunately, without any hesitation, they provided me with their current album release. Arrangers, Luca Aletta and Stefano Cardillo, at expertly utilized the rich sound of the various instruments at their disposal and gave a rich and unusual sound image enriched by changes in rhythm and dynamics. There are no “repetitions” in these 12 compositions.

  Already famous compositions – “Libertango“, “The Godfather Theme“, “Araucanos“, “Ave Maria“, “Blue Bosa” – have been given a whole new “outfit“. In doing so, Luca Aletta, Stefano Cardillo and their crew have made it clear that they have long mastered a musical term called jazz, that they can successfully vary its basic elements, and thus express themselves in their own original way. I expect new discography of these valuable Italians to follow, and even more beautiful music will come from the land of the Apennines.

  TangOstinato – “Via della gioia” – by Luca Aletta & Stefano Cardillo – 1. Oblivion (feat. Alessandro Borgia, Nico Gori & Giuseppe Milici) ; 2. Libertango (feat. Alessandro Borgia, Nico Gori & Giuseppe Milici) ; 3. The Godfather Theme (feat. Alessandro Borgia, Nico Gori & Giuseppe Milici) ; 4. Ninnaro (feat. Alessandro Borgia, Nico Gori & Giuseppe Milici) ; 5. Via Della Gioia ; 6. Araucanos (feat. Michele Conti) ; 7. Onora El Tango (feat. Nico Gori) ; 8. Ave Maria (feat. Giovanni Di Mauro) ; 9. Seven Eights (feat. Alessandro Borgia & Nico Gori) ; 10. Pag. 51 (feat. Alessandro Borgia, Nico Gori & Giuseppe Milici) ; 11. Blue Bossa (feat. Alessandro Borgia, Nico Gori & Giuseppe Milici) ; 12. Mare Lucis (feat. Alessandro Borgia & Giuseppe Milici)

  http://www.tangostinato.it / https://www.facebook.com/tangOstinato /

  YT – TangOstinato – Promo

  YT – TangOstinato (feat. Michele Conti) – Araucanos