• Radio show

  MŠ Pučišća, Brač

  Davor Matošević - MySpace

  Kontakt

 • Davor Matošević - YouTube

  ex-YU-singles

  Mixcloud - Radio shows

  Reklamno mjesto 8

  Reklamno mjesto 9

 • Vijesti »

  Majski cvijet, Tuzla – Dječiji festival

  Majski cvijet, Tuzla – Dječiji festival
  • Majski cvijet, Tuzla – Dječiji festival

  SAOPĆENJE ZA JAVNOST – OBNAVLJANJE DJEČIJEG FESTIVALA “MAJSKI CVIJET“

  Sa radošću vas obavještavamo da se od ove (2017.) godine u Tuzlu ponovno vraća Festival dječije pjesme “Majski cvijet“.

  Majski cvijet“ počeo je sa radom 1974. godine, a njegovi osnivači su bili Šimo Ešić, Vinko Krajtmajer i Branislav Pero Štumpf. Festival se, sve do ratnih, devedesetih, održavao u organizaciji JU Dom mladih u Tuzli.

  Udruženje Gradski dječiji hor “Slavuj”, Tuzla, dirigentica i umjetnička direktorica Festivala, Renata Bagarić, u dogovoru s osnivačem, ponovno pokreću ovaj Festival dječije autorske pjesme.

  Vraćanjem ovog festivala pružamo priliku malim pjevačima naše sredine, a i šireg regiona, da pokažu svoje muzičko umijeće i talenat. Ovo je nastavak misije da, kako kroz Gradski dječiji hor “Slavuj”, tako i kroz ovaj festival, vratimo dječijoj pjesmi zasluženi značaj, a Festivalom se značajno obogaćuje i upotpunjuje muzički i kulturni život Tuzle i šire regije“, ističe umjetnička direktorica novopokrenutog festivala, Renata Bagarić.

  Već od prve godine ponovnog pokretanja, Festival će imati međunarodni karakter, a zadržat će i logotip i obilježja po kojima je “Majski cvijet” bio prepoznatljiv u Bosni i Hercegovini i bivšoj Jugoslaviji.

  Poziv na konkurs i propozicije Festivala bit će uskoro objavljene, a Festival je planiran u drugoj polovini maja mjeseca 2017. godine u JU Bosanskom kulturnom centru, Tuzla.

  U ime Organizacijskog odbora Festivala “Majski cvijet“, Renata Bagarić, prof, dirigentica Gradskog dječijeg hora, “Slavuj”, Tuzla (Rudarska 55, 75000 Tuzla).

                          

  Udruženje gradski dječiji hor “Slavuj” Tuzla, u saradnji sa JU BKC Tuzla raspisuje

  K O N K U R S   /   N A T J E Č A J

  za dječije kompozicije koje će biti izvedene 20.05.2017. godine, na Međunarodnom festivalu dječije pjesme “Majski cvijet” u Bosanskom kulturnom centru Tuzla.

  Uslovi za prijavu na konkurs:

  1. – Kompozicije koje se šalju na konkurs ne smiju biti ranije objavljivane ni javno izvođene, (osim kompozicija koje će biti izvedene u revijalnom dijelu festivala), ne smiju biti duže od tri i pol minuta, a po sadržaju treba da odgovaraju dječijem uzrastu.

  2. – Prijava na konkurs treba da sadrži:
  – ime i prezime autora teksta, muzike, aranžmana* i izvođača (ukoliko autor već ima i insistira na svom izvođaču),
  – notni zapis melodije vokala s potpisanim tekstom i harmonijskim simbolima,
  – tekst pjesme u tri primjerka,
  – audio zapis na CD-u (demo)
  *Ukoliko je potrebno, uz novčanu naknadu, organizacijski tim festivala može obezbijediti izradu aranžmana i instrumentalne matrice.

  3. – Kompozitor, tekstopisac i aranžer na festivalu mogu sudjelovati najviše sa tri kompozicije, a izvođač s jednom. Starosna dob izvođača je do 12 godina.

  4. – Odabir kompozicija obavit će stručni žiri, a za kompozicije koje budu odabrane autori su dužni dostaviti instrumentalnu matricu do 01.05.2017. godine.  Stručni žiri organizatora izabrat će i izvođače.

  5. – Izvođači pjevaju uživo uz instrumentalnu matricu i pratnju Gradskog dječijeg hora “Slavuj”.

  6. – Slanjem radova na konkurs autori i izvođači prihvataju u cijelosti njegove uslove i prenose pravo na Međunarodni festival dječije pjesme “Majski cvijet” Tuzla da odabranu kompoziciju bez naknade autorima:
  – izvede na festivalu
  – snimi na nosač zvuka ili slike i objavi,
  – koristi za najavu i emitiranje festivala putem radija ili televizije.

  7. – Za najbolje kompozicije, aranžane, tekstove i izvođače na festivalu će biti dodijeljene prigodne nagrade.

  8. – Prijave kompozicija slati na adresu:

  Udruženje gradski dječiji hor “Slavuj” Tuzla, Rudarska 55/3, 75000 Tuzla,
  sa naznakom “Za Međunarodni festival dječije pjesme ‘Majski cvijet’, Tuzla“
  .

  Za sve dodatne informacije, obratite se na e-mail majskicvijet.tuzla@gmail.com ili na brojeve telefona
  +387 63 630 094, +387 63 898 777 i +387 61 140 200

  9. – Konkurs ostaje otvoren do 31.03.2017. godine.

  10. – Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs neće biti razmatrane.

  11. – Pristigli materijali na konkurs se ne vraćaju.

  Predsjednik Udruženja gradski dječiji hor “Slavuj”, Renata Bagarić, prof.